Професионална програма
Loading...
nikolaymih11 avatar nikolaymih11 0 Точки

07. Area of Figures- Проблем с input.shift

Здравейте, колеги! 

Все пък, когато решавам задача и във Visual studio code ми тръгва всичко както трябва, но когато я събмитна в judge, абсолютно всеки път ми дава 0 точки и ми изписва следния error:

 let type = (input.shift());
           ^

TypeError: input.shift is not a function

Това ми е кодът:

function solve(input) {

    let type = (input.shift());

    let result = 0;

    if (type === "square") {

        let a = Number(input.shift());

        result = a * a;

    } else if (type === "rectangle") {

        let a = Number(input.shift());

        let b = Number(input.shift());

        result = a*b;

    } else if (type === "circle") {

        let r = Number(input.shift());

        result = Math.PI * r*r;

    } else {

        let a = Number(input.shift());

        let h = Number(input.shift());

        result = (a * h) / 2;

    }

    console.log(result.toFixed(3));

}

solve([

    "triangle",

    "4.5",

    "20"

])

 

 

Тагове:
willystyle avatar willystyle 2355 Точки

Значи входа не е масив

solve( "triangle",  "4.5",  "20");

function solve(type, a, b) {
  let result = 0;
  if (type === "square") {
    result = a * a;
  } else if (type === "rectangle") {
    result = a*b;
  } else if (type === "circle") {
    let r = a;
    result = Math.PI * r*r;
  } else {
    let h = b;
    result = (a * h) / 2;
  }
  console.log(result.toFixed(3));
}

 

0