Професионална програма
Loading...
markovood avatar markovood 8 Точки

C# OOP - юни 2019, Encapsulation - Exercise, 04. Pizza Calories

Здравейте колеги,

Пак забих, моля който може да помага...

Не ми минават тест 5 (runtime error) и тест 13 (грешен отговор), пробвах всичко дадено като предложения в старите теми за тази задача но уви - нищо.

Условието тук:

Мойте класове:

Dough class

Ingredient class

Topping class

Pizza class

Program class (Main)

 

0
C# OOP Basics
markovood avatar markovood 8 Точки

За архива споделям че намерих проблема и с тест 5, а именно разрешено е името на пицата да бъде всякакъв white space с изключение на празен стринг или null.

При мене, при валидацията на името в класа Pizza, проверявам string.IsNullOrWhiteSpace(value) и от там идва веднъж runtime error-а, а на второ място идва от това че при четене на името в Main() при .Split() използвам StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries и  по този начин премахвам празните аргументи при сплит операцията, а име от дори само един white space е напълно валидно тъй като по условие е дадено:

The name of the pizza should not be an empty string.In addition, it should not be longer than 15 symbols. If it does not fit, throw an exception...

"   " != ""  и " " != string.Empty

0