Софтуерно Инженерство
Loading...
Rosen00 avatar Rosen00 12 Точки

Проблем с задача "Пътуване" ; Вложени цикли/Лаб

Здравейте, колеги

Получавам 90/100, като едната проверка гърми със зввездичка (не с Х).

using System;

namespace destinations
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string destination = Console.ReadLine();
            double budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            double sum = 0;
            while(destination!="End")
            {

                for (; ;)
                {
                    double money = double.Parse(Console.ReadLine());
                    sum += money;
                    if (sum >= budget)
                    {
                        Console.WriteLine($"Going to {destination}!");
                        sum = 0;
                        break;
                    }
                }
                destination = Console.ReadLine();
                if(destination=="End")
                {
                    continue;
                }
                budget = double.Parse(Console.ReadLine());
            }
        }
    }
}
 

0
Programming Basics with C#
Tatevos avatar Tatevos 9 Точки

using System;

namespace ConsoleApp21
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string destination = Console.ReadLine();
            string output = "";
            int savedMoney = 0;
            while (destination != "End")
            {
                int needMoney = int.Parse(Console.ReadLine());
                
                while(needMoney >= savedMoney)
                {
                    int money = int.Parse(Console.ReadLine());
                    savedMoney += money;
                    if(savedMoney >= needMoney)
                    {
                        Console.WriteLine($"Going to {destination}");
                    }
                }
                destination = Console.ReadLine();
                savedMoney = 0;
               
            }
            
        }
    }
}

 

0