Професионална програма
Loading...
SummerEverdeen avatar SummerEverdeen 1 Точки

PHP - Multiply Evens by Odds

Здравейте!   

Решавам задача № 9 "Multiply Evens by Odds" от темата за функциите и получавам runtime errors и 70/100. Програмата ми чете въведеното отрицателно число като string и ми дава минуса като "non-numeric value", но иначе принтира резултата. Как да поправя това? Моля за помощ   

<?php

$number = readline();

function sumOfEvens($number) {
  $evenSum = 0;
  
  for ($i = 0; $i < strlen($number); $i++) {
    if (($number[$i] % 2) == 0) {
      $evenSum += $number[$i];
    }
  }
  return $evenSum;
}

function sumOfOdds($number) {
  $oddSum = 0;

  for ($i = 0; $i < strlen($number); $i++) {

    if (($number[$i] % 2) == 1) {
      $oddSum += $number[$i];
    } 
  }
  return $oddSum;
}

function multiplyEvensbyOdds ($number){
  sumOfEvens($number);
  sumOfOdds($number);
  
  $product = abs(sumOfEvens($number) * sumOfOdds($number));
  
  echo $product;
  return $product;
}
multiplyEvensByOdds($number);
?>

 

0
Programming Fundamentals
radostin.georgiev avatar radostin.georgiev 8 Точки

Здравей. Пробвай да сложиш един abs в самото начало и кажи, че си е число.

Ето едно промерно решение от мен. https://pastebin.com/2hEWPfCm

0
SummerEverdeen avatar SummerEverdeen 1 Точки

Здрасти! Благодаря ти! Бях пробвала така, но ми даваше като резултат 0. Предполагам, че е така заради strlen, което имам по-надолу (казвам му да върти до дължината на стринга, пък променливата горе съм я задала като integer, а не като стринг). Интересно е да разгледам и твоя начин на решаване. Благодаря!

Сега го реших. Зададох допълнително условие в if-конструкциите - ако символът е "-", да добавя 0 към сумата :)

<?php

$number = readline();

function sumOfEvens($number) {
  $evenSum = 0;

  for ($i = 0; $i < strlen($number); $i++) {
    if ($number[$i] == "-") {
      $evenSum += 0;
    } else if (($number[$i] % 2) == 0) {
      $evenSum += $number[$i];
    }
  }
  return $evenSum;
}

function sumOfOdds($number) {
  $oddSum = 0;

  for ($i = 0; $i < strlen($number); $i++) {
    if ($number[$i] == "-") {
      $oddSum += 0;
    } else if (($number[$i] % 2) == 1) {
        $oddSum += $number[$i];
      }
    }
    return $oddSum;
  }

  function multiplyEvensbyOdds($number) {
    sumOfEvens($number);
    sumOfOdds($number);

    $product = abs(sumOfEvens($number) * sumOfOdds($number));

    echo $product;
    return $product;
  }

  multiplyEvensByOdds($number);
?>

 

0