Професионална програма
Loading...
ihalkov avatar ihalkov 2 Точки

06. Square of Stars - JSBook - проблем

Здравейте,

Имам проблем със тази задача

https://js-book.softuni.bg/chapter-01-first-steps-in-programming.html#%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8

 

В Judge ми дава грешка, а при изпълнението на програмата във VSCode няма проблем.

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/926#5

https://judge.softuni.bg/Contests/Submissions/View/15092489#SourceCode

function solve([n]) {
  function giveBorder(n) {
    let fullRow = "";
    let symbol = "*";
    
    for (let i = 0; i < n; i++) {
      fullRow += symbol;
    }
    console.log(fullRow);
    }
    
    // middle row
    function giveMiddle(n) {
      function giveRow(n) {
        let middleRow = "";
        let star = "*";
        let space = " ";
    
        for (let i = 1; i <= n; i++) {
          if (i === 1) {
            middleRow += star;
          } else if (i === n) {
            middleRow += star;
          } else {
            middleRow += space;
          }
        }
        
        console.log(middleRow);
      }
  
      let rows = n - 2;
      for (let row = 0; row < rows; row++) {
        giveRow(n);
      }
    }
    
    giveBorder(n);
    giveMiddle(n);
    giveBorder(n);
}

 

06. Square of Stars - JSBook - проблем

06. Square of Stars - JSBook - проблем

0
Programming Basics 02/04/2020 15:50:45
VeselinStoychev avatar VeselinStoychev 14 Точки

Това е C# но кода е по-опростен и може да ти е от полза

using System;

namespace firstOne
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int input = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 1; i <= input; i++)
            {
                if (i == 1 || i == input)
                {
                    Console.WriteLine(new string('*',input));
                }
                else
                {
                    Console.Write(new string('*',1));
                    Console.Write(new string(' ', input - 2 ));
                    Console.Write(new string('*', 1));
                    Console.WriteLine();
                }
            }
        }
    }
}

 

0
02/04/2020 21:18:50
DeveloperEnthusiast avatar DeveloperEnthusiast 302 Точки
n = int(input())
print('*' * n)
for _ in range(n - 2):
  print('*' + ' ' * (n - 2) + '*')
print('*' * n)

на питона решението е най-късо

0