Професионална програма
Loading...
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

C++ Fundamentals problem.

Здравейте, имам проблем с една от задачите.

 

https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1037 , от тук може да вземете условията, както и да тествате решения.Проблемът е, че ми дава 40/100 , като ми връща останалите като " Грешка по време на изпълнениет ". Код:

#include<iostream>
#include <vector>
int main() { 
	
	std::cin.sync_with_stdio(false);
	std::cout.sync_with_stdio(false);

	std::string dna; int i = 0, k = 0;
	std::vector <std::string> equal;

	std::cin >> dna; std::string found;

			for (int x = 0; x < dna.length() - 1; x++)
			{
				found += dna[x];
				if ((x+1) % 5 == 0 && x != 0)
				{
					equal.push_back(found);
					found.clear();
				}
			}
		for (int y = 0; y < equal.size(); y++)
		{
			int z = 0;
			for (int x = 0; x < equal.size(); x++)
			{
				if (equal[y] == equal[x])
				{
					z++;
				}
			}
			if (z == 1)
			{
				std::cout << equal[y];
			}
		}


}

Надявам се да отделите време за това !

0
C++ Programming
MartinBG avatar MartinBG 2824 Точки
Best Answer

Не си писал, но предполагам, че става дума за 4-та задача (Roxettes).

Потърси във форума - това е една от най-обсъжданите задачи от този курс тук ;)

0
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

Благодаря , но се надявам някой да каже къде ми е грешката.

1
07/04/2020 11:38:41