Loading...
wintersun1993 avatar wintersun1993 114 Точки

Английски термини в програмирането

Прецених , че ще е полезно да направя тема за хората ,които се интересуват от развитието си в сферата на английския език , а и за тези ,които някога ще имат нужда от всички неща тук.В общи линии тук ще сложа списък от често използвани термини на английски език в програмирането- съответно и с превод за тях.Най-често използваните ще бъдат подчертани.

Algorithm-алгоритъм: Последователност от стъпки (действия), чието изпълнение води до даден желан резултати. Обикновено в информатичен смисъл алгоритмите прилагат поредица от вече-известни операции, функции или други алгоритми върху входните данни, за да получат търсените изходни данни.

allign - подравнявам (текст)

ampersand-амперсанд (§)

applet - аплет

Argument-аргумент: Променлива, която бива подадена на функция или програма. Например в int x = fastPow(2, 27); числата и  са аргументи на функцията fastPow().

application - приложение

asterisk - звездичка (*)

background - фон

border - рамка

brightness - яркост

bug - програмна грешка

button - бутон 

cache - кеш памет

capital letter - главна буква

cell - клетка

CPU - централен процесор

character - знак

chart - диаграма

check - отметка

checkbox -  поле за отметка

colon - двоеточие - :

comma - запетая - ,

connection - връзка

constructor - конструктор

convert - конвертирам

copy - копирам

core - ядро

crash - срив

crop - подрязвам

cut - изрязвам

Deadline - Краен срок.

decode - разшифровам

define - дефинирам

declare - обявявам

developer - разработчик

dot - точка - .

drag - влачене

editor - редактор

enabled - достъпен , позволен

encapsulate - Пакетиране на няколко неща в едно (по-голямо). Например поръчвате по интернет всичко, което ви трябва за следващия срок - химикал, раница, учебници и т.н. (различни предмети). Те биват изпратени в един единствен пакет (колет), като така са енкапсулирани в него. В програмирането се ползва най-често за структури и класове, които енкапсулират данните си.

exception - изключение

expand - разширявам

font - шрифт

FTP - протокол за прехвърляне на файлове

Framework - буквално преведено "работна рамка". Това е набор от инструменти, които ти позволяват да ускориш процеса за разработка на дадено приложение(from Aleksiev).

gateway - шлюз, врата за мрежовите данни(from g.stoyanov)

grid - мрежа,решетка

heading - заглавие

hyperlink - препрадка

image - изображение , картина

import - внасям , импортирам

include - включвам

Initialization - Инициализация е първоначалната стойност, която дадена променлива приема. Инициализираме тази променлива, когато я правим равна на дадена стойност, подходяща за начална такава. Различни променливи може да бъде удачно да бъдат инициализирани с различни стойности. Например, ако искаме да намерим сумата на  числа, то би било подходящо да инициализираме резултата (преди да почнем да сумираме) с . Ако пък искахме да намерим тяхното произведение, то бихме инициализирали резултата с .

inherit - наследявам

inherited - наследен

Instance - инстанция на български понякога се ползва думата "екземпляр" или "представител" на нещо (алгоритъм, задача, клас или структура). Например дадена задача с битови маски е инстанция на класа задачи за динамично оптмиране, или пък обект Point p; е инстанция на структурата Point.

IDE - Интегрираната среда за разработка (Integrated Development Environment) e софтуерно приложение, което предоставя цялостна среда на програмистите за разработване на софтуер(from Aleksiev)

layout - разположение 

left aligned - ляво подравнен , right aligned - дясно подравнен

load - зареждам

lowercase - малки букви

margin - граница

Method - Метод : Функция, която е част от клас или структура. Често методите дават информация за обекта (например .size()), дават достъп до някои от неговите данни (например .top()), или извършват някаква операция върху тях (например .clear()).

MVC - Mode, View, Controller. Това е шаблон за структуриране на кода и файловете във вашето проложение, който може да се използва във всички OOP (обектно-ориентирани) езици (from Aleksiev)

object - екземпляр на клас , обект

Overflow - Oвърфлоу : Можете да срещнете българската дума "препълване" за него. Използва най-вече за случая, при който типа на дадена променлива не стига за дадено число и се получава грешен резултат. Например int oVar = 12345 * 678910;би довело до овърфлоу, тъй като резултатът от умножението не би се събрал в 32-битов int.

open - отварям

option - възможност за избор

OOP - objected-oriented programming - обектноориентирано програмиране

paragraph - абзац 

pattern - образ

period - точка - .

plug-in - приставка

preview - преглеждам предварително

print - печатам (върху конзолата)

private - собствен , личен

project - проект

property - атрибут , свойство

protected - защитен

resize - оразмерявам

RAM - Оперативна памет

RGB - red green blue - червено зелено синьо

saturation - наситеност

SEMI-COLON - ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ -  ;

source code - изходен код

spell-checking - проверка на правописа

static - статичен

status - състояние

string - низ

subclass - подклас

superclass - надклас

toolbar - лента с инструменти

typecasting - преобразуване на данни

undo - отменям

uppercase - главни букви

web page - мрежова страница

work space - работно пространство

zoom - увеличение,мащаб

Със сигурност имам пропуски и се надявам , който разбира да допълни.Ако имам грешки също казвайте .Никой не е безгрешен. 

За да се сещам за думите съм използвал този линк както и този. От тях съм избрал само най - важните и от тези най-важни съм избрал тези,за които съм поне 99 % сигурен ,че са правилни.

Edit : Нещо което пропуснах да кажа ! Ако наистина искате да усъвършенствате английския си , гледайте английските лекции на Наков.Аз лично съм записан онлайн и не мога да присъствам , но съумявам да гледам лекцията първо на български, след това и на английски.Така , след първото гледане на роден език ще разберете за какво става дума , а вече след второто гледане на английски , дори и да има непознати думи вие ще знаете за какво става на въпрос.

24
Programming Basics 24/09/2014 10:50:40
krum_43 avatar krum_43 750 Точки

Идеята е добра.Може би когато попълниш списъка ще издадеш и малък справочник.Сигурен съм ,че ще бъде полезен на много студенти и млади програмисти.Ето някои думи,които си пропуснал:

odd-нечетен

even-четен

0
28/04/2020 07:30:05
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.