Професионална програма
Loading...
sitzenkova avatar sitzenkova 1 Точки

Лаб: Условни конструкции: Задача 7. Магазин за детски играчки

Много благодаря за съдействието! Не мога да разбера къде ми е грешката. Ето и кода:

excursion = float(input())
number_puzzle = float(input())
number_dall = int(input())
number_bear = int(input())
number_minion = int(input())
number_tracks = int(input())

price_puzzle = 2.60
price_dall = 3
price_bear = 4.10
price_minion = 8.20
price_tracks = 2
number_toys = number_puzzle + number_dall + number_bear + number_minion + number_tracks
order = number_puzzle * price_puzzle + number_dall * price_dall + number_bear * price_bear + number_minion * price_minion + number_tracks * price_tracks
if number_toys >= 50:
    profit = order - order * 25/100
    rent = profit * 10/100
    net_profit = profit - rent
if net_profit > excursion:
    money_left = net_profit - excursion
elif net_profit < excursion:
    money_needed = abs(net_profit - excursion)
print(f"Yes! {money_left:.2f} lv left.")
else:
print(f"Not enough money! {money_needed:.2f} lv needed.")
Тагове:
0
plamenovd0 avatar plamenovd0 101 Точки

Здравей, ето кода ти 100 / 100: https://pastebin.com/amhCVLcR. Някои от грешките бяха net_profit не е деклалиране във втория if, смяташ наем само ако продадените играчки са повече или равни на 50. 

0
sitzenkova avatar sitzenkova 1 Точки

Благодаря много! 

Усмихната седмица!

0