Професионална програма
Loading...
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

80 /100 в Judge, изчисленията излизат верни. Задача "Toy Shop", Conditional statements Lab

import java.util.Scanner;

public class NewToy {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);


    double excPrice = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    int puzzles = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int dolls = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int teddybears = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int minions = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int lorries = Integer.parseInt(scanner.nextLine());


    double allToysPrice = (puzzles * 2.6) + (dolls * 3.0) + (teddybears * 4.10) + (minions * 8.2) + (lorries * 2.0);

    int allToys = puzzles + dolls + teddybears + minions + lorries;

    double rent = allToysPrice * 0.1;

    double finalSum = allToysPrice - rent;

    if (allToys > 50) {
      finalSum = finalSum * 0.75;
    }    if (finalSum >= excPrice) {
      double diff = finalSum - excPrice;

      System.out.printf("Yes! %.2f lv left.", diff);

    }else if ( excPrice > finalSum){

      double diff = excPrice - finalSum;
      System.out.printf("Not enough money! %.2f lv needed.", diff);
    }


  }
}
0
Programming Basics with Java
svephoto avatar svephoto 288 Точки

Здравей,

 

Пропуснал си нещо, което често ни се случва да пропуснем някъде в кода:

 

if (allToys >= 50) {
  finalSum = finalSum * 0.75;
}

 

а именно равното при allToys >= 50, понеже по условие "Ако поръчаните играчки са 50 или повече магазинът прави отстъпка 25% от общата цена." С тази корекция си готов за 100/100.

 

Успех!

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Прав си, благодаря ти!

1