Професионална програма
Loading...
Angel_Kalinkov avatar Angel_Kalinkov 111 Точки

Задача 2 - Фирма от Programming Basics Exam - 28 August 2016 е с грешна логика на решението

Задача 2 - Фирма от Programming Basics Exam - 28 Аugust 2016 е с грешно авторско решение и съответно очаквания изход, който е заложен в Judge също е грешен. Вярно, че изпитът е по програмиране за начинаещи, но по всяка вероятност те все пак са учили преди това малко математика и лично аз съм учуден, че никой досега не е повдигнал въпрос за тази задача!

От обясненията за решението, дадени в условието на задачата, става ясно, че за да се намери общия брой отработени часове за цялата фирма, се събират редовните часове, отработени от един служител, с извънредните часове, отработени от всички служители!? За да бъде решена коректно задачата, трябва да се сумират редовните часове, отработени от всички служители с извънредните часове за всички служители.

Изпитът вече е минал и заминал, но все пак е добре тази задача да бъде коригирана, за да не се шашкат докато я решават тези, които се подготвят за следващите изпити по Programming Basics.

Тагове:
0
Предложения и проблеми 24/01/2018 21:20:29
Somma avatar Somma 2 Точки

Здравейте, г-н Калинков! 

Искам само да кажа, че 2 години по-късно няма реакция по въпроса за задачата! Аз също, разучавайки Java изгубих 2 дена, чудейки се какво става, че "нищо не става" с решението, а то наистина се оказва точно както вие сте го описали. 

Да не говорим, че аз пък четейки условието имах още по друго решение (схващане на задачата), но естествено Djuge-a не я прие! :-)))

Грешката си е в книгата, но и аз съм озадачен, как е възможно толкова време (2 години) никой да не обърне внимание, че задачата е неправилно описана там - и условието е подвеждащо и насоките и подсказките са объркващи. 

Аз съм подготвил едно обяснително писмо до г-н Наков, за корекция в книката, но за жалост до сега не усетих да има заинтересованост от страна на СофтУни по въпроса с грешките. 

0