Професионална програма
Loading...
petur_stoqnov avatar petur_stoqnov 5 Точки

06. Print Diagonals of Square Matrix - 80/100

Здравейте,

Моля някой да каже как е решил тази задача. На мен ми дава 80/100 с runtime error на последния тест, нищо че задачате е лесна и кратка.

Ето моя код: https://pastebin.com/rYZaZ0jE

Условието е:

Write a program that reads a matrix from the console. Then print the diagonals. The matrix will always be square. On the first line you read a single integer N the matrix size. Then on each line N elements. The first diagonal should always start with the element at the first row and col, the second diagonal should start with the element at the last row and first col.
Examples
 

Input Output
3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
 
1 2 3
1 2 3
4
1 2 3 2
1 1 2 4
1 2 1 4
2 2 3 1
 
1 1 1 1 
2 2 2 2

 

0
Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 2769 Точки

Замени инициализирането на матрицата с този код и ще мине решението:

 

    int[][] matrix = new int[dimension][];
    for (int rows = 0; rows < matrix.length; rows++) {
      matrix[rows] = Arrays.stream(reader.readLine().split("\\s+")).mapToInt(Integer::parseInt).toArray();
    }

 

С твоя код вхърля runtime exception, който най-вероятно е предизвикан от ред, който е с по-малък брой елементи, отколкото си задал в масива, напр:

1 2 3
1 2
1 2 3

 

Ето и едно решение от мен:

 

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;

public class Diagonals {

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in, StandardCharsets.UTF_8));

    String[][] matrix = reader.lines()
        .limit(Long.parseLong(reader.readLine()))
        .map(line -> line.split("\\s+"))
        .toArray(String[][]::new);


    String one = IntStream.range(0, matrix.length)
        .mapToObj(index -> matrix[index][index])
        .collect(Collectors.joining(" "));

    String two = IntStream.range(0, matrix.length)
        .mapToObj(index -> matrix[matrix.length - index - 1][index])
        .collect(Collectors.joining(" "));

    System.out.println(one);
    System.out.println(two);
  }
}

 

0
petur_stoqnov avatar petur_stoqnov 5 Точки

Благодаря ти, ъпсурд да се бях сетил за това :) Наистина си прав.

1