Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2813 Точки

06. The Most Powerful Word

Декларирали сте булевата променлива firstLetter в началото нафункцията, но пропускате да я преинициализирате на false преди да обработите всяка една от думите.

  while (words !== "End of words") {
    sum = 0;
    let word = words.length;
    firstLetter = false; // Този ред липсваше

     /.....

Едно решение и от мен.

 

06. Name Game

Решението не работи за повече от двама играчи. Опитайте да го направите за неограничен брой играчи.

Може да ползвате това решение за идеи.

 

Като съвет - променливите се декларират в последния възможен момент (т.е. точно преди да бъдат използвани) и по възможност се инициализират на момента. Животът на променливите трябва да е възможно най-кратък, т.е. да са с възможно най-тесен скоуп.

0
pvlivanov avatar pvlivanov 1 Точки

Благодаря за решенията и още повече за съветите.

1