Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2769 Точки

Не покривате случая, когато нужните пари са равни на бюджета.

Променете ред №13 на:

elif budget >= full_sum:

 

0