Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3751 Точки

Имаше 2 проблема:

- неправилно изчисляване на разхода (0.5 вместо 5мл за чиния и 0.15 вместо 15мл за съд)

- неправилно форматиран изход при недостатъчен препарат

Оправен код:

function dishwasher(input) {
 let littersDetergent = Number(input.shift());
 let detergent = littersDetergent * 750;

 let numberOfConteiners = "";
 let conteiners = 0;
 let counter = 0;
 let disheWashed = 0;
 let potsWashed = 0;

 while (true) {
  numberOfConteiners = input.shift();
  if (numberOfConteiners === "End") {
   break;
  }
  counter++;
  if (counter % 3 === 0){
   conteiners = Number(numberOfConteiners);
   potsWashed += conteiners;
   detergent -= conteiners * 15;
  }else{
   conteiners = Number(numberOfConteiners);
   disheWashed += conteiners;
   detergent -= conteiners * 5;
  }
  if (detergent < 0){
   console.log(`Not enough detergent, ${Math.abs(detergent)} ml. more necessary!`);
   return;
  }
 }
 console.log("Detergent was enough!");
 console.log(`${disheWashed} dishes and ${potsWashed} pots were washed.`);
 console.log(`Leftover detergent ${Math.abs(detergent)} ml.`);

}

 

0
amydarling avatar amydarling 13 Точки

Благодаря отново за помоща. smiley

1