Професионална програма
Loading...
ItsGosho avatar ItsGosho 5 Точки

Spring Validation Handling Question

Имам следните въпроси отностно back-end & front-end валидациите:

1.Грешно ли е ако във Post Controller-a не връщаме грешки ,а ги обработваме динамично с JScript на front-end за по-добър user experience?

2.Грешно ли е ако не използваме никаква валидация във Dto-то ни с анотациите на javax.validation ,а си направим наш клас например UserRegisterDtoValidation ,който бива извикан при регистрация във UserService-а ни и всички нужни проверки се случат във него клас?

Тагове:
0
Java MVC Frameworks - Spring
Struthers avatar Struthers 1 Точки

We take a brief look at data validation in the Java ecosystem in general and the Spring Framework specifically. The Java platform has been the de facto standard for implementing data validation that is Bean Validation specification MyPrepaidCenter

0
01/06/2020 14:31:31