Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3099 Точки
Best Answer

Здравейте, кодът не работи коректно, когато ученикът има отличен успех, социалната стипендия е по-висока от стипендията му за успех, но студентът има доходи над минималните - дава социална стипендия, вместо такава за отличен успех.

Променте ред 13 така:

if (socialScholarship > excellentScholarship && income <= minSalary) {

0
marina_lk avatar marina_lk 1 Точки

Благодаря, това изобщо не го бях предвидила като опция. Сега всичко е точно :)

1