Професионална програма
Loading...
evgeni4 avatar evgeni4 18 Точки

Mankind

Здравейте, колеги тая задача я докарах 75/100 не мога да си намеря грешката  може ли малко помощ,Тест №5 (Грешен отговор) и Тест №6 (Грешен отговор)

Благодаря!

https://pastebin.com/YUe9xJjV

Mankind

Your task is to model an application. It is very simple. The mandatory models of our application are 3:  Human, Worker and Student.

The parent class – Human should have first name and last name. Every student has a faculty number. Every worker has a week salary and work hours per day. It should be able to calculate the money he earns by hour. You can see the constraints below.

Input

On the first input line you will be given info about a single student - first name, last name and faculty number.

On the second input line you will be given info about a single worker - first name, last name, salary and working hours.

Output

You should first print the info about the student following a single blank line and the info about the worker in the given formats:

 • Print the student info in the following format:

                    First Name: {student's first name}

                    Last Name: {student's last name}

                    Faculty number: {student's faculty number}

 

 • Print the worker info in the following format:

                    First Name: {worker's first name}

Last Name: {worker's second name}

Week Salary: {worker's salary}

Hours per day: {worker's working hours}

Salary per hour: {worker's salary per hour}

Print exactly two digits after every double value's decimal separator (e.g. 10.00)

Constraints

Parameter

Constraint

Exception Message

Human first name

Should start with a capital letter

"Expected upper case letter!Argument: firstName"

Human first name

Should be at least 4 symbols

"Expected length at least 4 symbols!Argument: firstName"

Human last name

Should start with a capital letter

"Expected upper case letter!Argument: lastName"

Human last name

Should be at least 3 symbols

"Expected length at least 3 symbols!Argument: lastName "

Faculty number

Length should be in range [5..10] digits

"Invalid faculty number!"

Worker last name

Should be more than 3 symbols

"Expected length more than 3 symbols!Argument: lastName"

Week salary

Should be more than 10

"Expected value mismatch!Argument: weekSalary"

Working hours

Should be in the range [1..12]

"Expected value mismatch!Argument: workHoursPerDay"

Example

Input

Output

Ivan Ivanov 08

Pesho Kirov 1590 10

Invalid faculty number!

Stefo Mk321 0812111

Ivcho Ivancov 1590 10

First Name: Stefo

Last Name: Mk321

Faculty number: 0812111

 

First Name: Ivcho

Last Name: Ivancov

Week Salary: 1590.00

Hours per day: 10.00

Salary per hour: 22.71

Тагове:
1
PHP Web Development Basics 06/06/2020 16:07:02
willystyle avatar willystyle 2422 Точки

Изглежда идеята е първо да се валидира входа и за студента и за работника и след това да се печата ако няма никъде грешка. Затова премести форийчовете с echo най-долу в try, след като си създал успешно студента и работника. И защо въобще правиш тия хватки с масивите и foreach, при условие, че ти пускат само един студент и един работник:

try {
  list($firstName, $lastName, $faculty) = explode(" ", readline());
  $student = new Student($firstName, $lastName, $faculty);
  list($firstName, $lastName, $weekSalary, $hoursPerDay) = explode(" ", readline());
  $worker = new Worker($firstName, $lastName, $weekSalary, $hoursPerDay);
  echo $student; 
  echo $worker;
} catch (Exception $e) {
  echo $e->getMessage();
}

 

0
evgeni4 avatar evgeni4 18 Точки

Благодаря ти много!Разбрах си грешката.

 

1
06/06/2020 20:50:25