Професионална програма
Loading...
dx546 avatar dx546 0 Точки

More Exercises .05 TrainingLab

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TrainingLab
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double roomWidth = double.Parse(Console.ReadLine());
            roomWidth = roomWidth * 100;
            double roomHeight = double.Parse(Console.ReadLine());
            roomHeight = roomHeight * 100;
            double roomArea = roomWidth * roomHeight;
            double areaPerSeat = 70 * 40 + 70*80;
            double hallwayArea = roomWidth * 100;
            double freeRoomArea = roomArea - hallwayArea - 3*areaPerSeat;
                                  
            double seatsCount = (freeRoomArea / areaPerSeat);

            Console.WriteLine($"{seatsCount:f0}");
                                    
           

        }
    }
}
Намирам лицето на всичко и от общото лице деля на лицето на едно място, но не се получава правилен изход. Помощ!!!

 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
RoumenRoussev avatar RoumenRoussev 121 Точки
Best Answer

Подходил си неподходящо към задачата.  Трябва да изчислиш по отделно колко цели работни места събира на широчина и дължина, като се имат предвид и възможния offset.  

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Globalization;
using System.Numerics;

namespace Test_3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double roomWidth = double.Parse(Console.ReadLine());
            roomWidth = roomWidth * 100;
            double roomHeight = double.Parse(Console.ReadLine());
            roomHeight = roomHeight * 100;
            double widthSeats = Math.Floor(roomWidth / 120);
            double heightSeats = Math.Floor((roomHeight - 100) / 70);
            double totalSeats = (widthSeats * heightSeats) - 3;

            Console.WriteLine($"{totalSeats:f0}");
        }
    }
}
 

0