Професионална програма
Loading...
dx546 avatar dx546 0 Точки

More Exercises .06FishLand

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace FishLand
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double skumriqPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            double cacaPrice = double.Parse(Console.ReadLine());


            double kgPalamud = double.Parse(Console.ReadLine());
            double kgSafrid = double.Parse(Console.ReadLine());
            int kgMidi = int.Parse(Console.ReadLine());

            double palamudPrice = skumriqPrice + 0.6 * skumriqPrice;
            double safridPrice = cacaPrice + 0.8 * cacaPrice;
          

            double price = (kgPalamud * palamudPrice + kgSafrid * safridPrice + kgMidi * 7.5);
            Console.WriteLine(Math.Round(price, 2));

        }
    }
}
Дава ми 80 точко в judge не разбирам защо?

0
Programming Basics with C#
RoumenRoussev avatar RoumenRoussev 121 Точки
Best Answer

Сложи стрингова интерполация със стрингово форматиране до втория знак след десетичната запетая.

Console.WriteLine($"{price:f}");

0