Професионална програма
Loading...
sitzenkova avatar sitzenkova 1 Точки

06. Special Numbers / Nested Loops - Exercise

Привет,

Получавам следното съобщение в  judge:

 File "C:\Windows\TEMP\ExecutionStrategies\wfprbht0.tbg\tmp97C2.tmp", line 7
  if number % first_digit == 0 and number % second_digit == 0 and number % third_digit % == 0 and number % fourth_digit == 0:
                                              ^
SyntaxError: invalid syntax

Това е кода:

number = int(input())

for first_digit in range(1, 10):
    for second_digit in range(1, 10):
        for third_digit in range(1, 10):
            for fourth_digit in range(1, 10):
                if number % first_digit == 0 and number % second_digit == 0 and number % third_digit % == 0 and number % fourth_digit == 0:
                    print(f"{first_digit}{second_digit}{third_digit}{fourth_digit}", end=" ")

Не разбирам къде греша. 

Много благодаря за помощта!

Усмихнат ден!

0
krascho avatar krascho 14 Точки

Привет, просто си добавилa един '%' в повече на and number % third_digit % == 0

Приятен ден!

0
sitzenkova avatar sitzenkova 1 Точки

Много благодаря! Приятен ден!

0