Професионална програма
Loading...
nina.ivanova avatar nina.ivanova 0 Точки

Вложени цикли

Здравейте, имам затруднение със следните две задачи, знам че трябва да са с вложени цикли, но единствено стигам до проверката и не успявам да продължа нататък! Това са и задачите:

Задача 1. Да се състави програма, която приема от клавиатурата цяло число n (100<n<1000000). Програмата извежда броя на четните цифри на числото.

 

Задача 2. Да се състави програма, която приема от клавиатурата поредица от цели положителни числа. За край на въвеждането служи числото нула. Програмата намира и извежда СУМАТА на четните и БРОЯ на нечетните от въведените числа.

Тагове:
0
C++ Programming
Eva269 avatar Eva269 9 Точки

Здравей! За задача 1 трябва числото да се провери дали се дели точно на 2 или не се. Тоест  - ако n%2==0, числото е четно и трябва да се изведе.  Задача 2 е на същия принцип, но самото число трябва да се добавя към нова променлива s=s+n, а ако е нечетно трябва да има променлива, в която да се запазва броя нечетни числа - br++. Ако все още имаш нужда от помощ, пиши. Надявам се да съм помогнала.

1