Професионална програма
Loading...
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

JAVA ADVANCED,MISUNDERSTANDING STREAM API WITH OBJECTS

Здравейте,

Може ли някой, ако може да погледне, кода и да каже може ли да се направи със StreamApi и как ще изглежда.  // @MARTINBG 

Това е масив от обекти, в метода се търси броя по - големи елементи от подадения.

Благодаря предварително!

 public int getCountGreater(E element) {
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < this.size; i++) {
      if (this.getAt(i).compareTo(element) > 0) {
        counter++;
      }
    }
    return counter;
  }

 

1
Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки
Best Answer

Може да се използва комбинация от filter и count (трябва да кастнем резултатата от long към int).

Варианти без директен достъп до масива (използваме getAt метода за извличане на елементите):

    public int getCountGreater(E element) {
      return (int) IntStream.range(0, this.size)
          .filter(index -> getAt(index).compareTo(element) > 0)
          .count();
    }

Или така: 

    public int getCountGreater(E element) {
      return (int) IntStream.range(0, this.size)
          .mapToObj(this::getAt)
          .filter(current -> current.compareTo(element) > 0)
          .count();
    }

Ако масива е достъпен, например от поле с име data:

    public int getCountGreater(E element) {
      return (int) Arrays.stream(this.data)
          .filter(current -> current.compareTo(element) > 0)
          .count();
    }

 

1
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

Благодаря !!! 

1
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

Още един глупав въпрос, извинявам се, че досаждам. Как да намерим макс и мин елементите? Трябва ли да кастна в stream -a към типа <Е>, опитах Stream<E> и каквото намерих в нета, но не го разбирам и не ми се получава. Ако взема от метода, където гетвам по индекс, той е кастнат към generic, но ми връща обект и пак не ми позволява да дам макс с Comperator, a с ламбда не достъпва друго освен classname. 

Иначе с обикновения for ... :

public E getMax() {
  E max = this.getAt(0);
  for (int i = 0; i < this.size; i++) {
    if (this.getAt(i).compareTo(max) > 0) {
      max = this.getAt(i);
    }
  }
  return max;
}

 

1
14/06/2020 20:41:27
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки

@AnnaIvanova11

За да използваме compareTo метода, Е трябва да екстендва Comparable<E>:

public class MyDataClass <E extends Comparable<E>> { 
  // fields, Constructor(s), other methods 

  public E getMax() {
    E max = this.getAt(0);
    for (int i = 0; i < this.size; i++) {
      if (this.getAt(i).compareTo(max) > 0) {
        max = this.getAt(i);
      }
    }
    return max;
  }
}

Ето варианти със стрийм за getMin/getMax:

public E getMax() {
  return Arrays.stream(data)
      .max(E::compareTo)
      .orElseThrow();
}

public E getMin() {
  return Arrays.stream(data)
      .min(E::compareTo)
      .orElseThrow();
}

 

 

Ето и цялото демо:

import java.util.Arrays;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Integer[] data = {0, 1, 2, 3, 4, 100, -100};
    MyDataClass<Integer> myDataClass = new MyDataClass<>(data);

    System.out.println(myDataClass.getMax()); // 100
    System.out.println(myDataClass.getMin()); // -100

    System.out.println("Exception expected:");
    System.out.println(new MyDataClass<>(new Integer[0]).getMax()); // throws NoSuchElementException
  }

  private static class MyDataClass<E extends Comparable<E>> {
    private E[] data;
    private int size;

    public MyDataClass(E[] data) {
      this.data = data;
      this.size = data.length;
    }

    public E getAt(int index) {
      return data[index];
    }

    public E getMax() {
      return Arrays.stream(data)
          .max(E::compareTo)
          .orElseThrow();
    }

    public E getMin() {
      return Arrays.stream(data)
          .min(E::compareTo)
          .orElseThrow();
    }
  }
}

 

1
15/06/2020 05:45:05
AntonPortenov avatar AntonPortenov 102 Точки
Пробвай нещо такова


public E getMax() {
  return this.stream().reduce(reducer).get();
}


private BinaryOperator<E> reducer = (first,second) -> {
   if(first.compareTo(second) >= 0) return first;

   else return second;

};

 

0
14/06/2020 22:08:54
AnnaIvanova11 avatar AnnaIvanova11 21 Точки

@MartinBG Отново благодаря много!!!

1