Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2826 Точки
Best Answer

Примерно решениe, но повечето от логиката е в main метода.

2
AlexNestorov42 avatar AlexNestorov42 4 Точки

Отново благодаря много!

1