Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3192 Точки

Входните данни за тази задача в Judge не се подават като масив, а директно като аргументи на метода.

Можем да ги извлечем и използваме вътрешно като масив чрез The arguments object.

Поправеното решение (имаше и няколко други проблема):

function touristShop() {
 let input = arguments;
 let budget = Number(input[0]);

 let totalPrice = 0;
 let notEnough = false;
 let productsCount = 0;

 let index = 1;
 let command = input[index++];

 while (command !== 'Stop') {
  let priceProduct = Number(input[index++]);

  if ((productsCount + 1) % 3 === 0) {
   priceProduct /= 2;
  }

  if (priceProduct > budget) {
   notEnough = true;
   console.log(`You don't have enough money!`);
   console.log(`You need ${(priceProduct - budget).toFixed(2)} leva!`);
   break;
  }

  budget -= priceProduct;
  totalPrice += priceProduct;

  productsCount++;
  command = input[index++];
 }

 if (!notEnough) {
  console.log(`You bought ${productsCount} products for ${totalPrice.toFixed(2)} leva.`);
 }
}

 

0
18/06/2020 00:04:54