Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2783 Точки

В условието на тази задача има неясноти и пропуски, като - например, в каква последователност да се обхождат "съседите" при попадане на cookie (това е важно, ако наличниге подаръци са по-малко от броя деца), както и грешки и противоречия (в условието пише "If Santa has been to a house and the kid there has received a present, the cell becomes '-'", но от примерните тестове е видно, че полето винаги се променя на "-").

Judge не покрива много от възможните сценрии - напр. няма тест, при който се излиза от игралното поле, или подаръците свършват докато е на cookie.

Колегата  @apdimitrov е успял да открие защо се чупи тест №6:

Общо взето ако ти свършат и подаръците и добрите даца едновремено и то само ако си върху "C"  не трябва да печаташ

"Santa ran out of presents!".

 

Имам и известни подозрения, че авторовото решение, използвано за генериране на очакваните резултати от тестовете w Judge, също не е съвсем читаво спрямо условията, защото на единсвеното решение, което добутах до 100 точки, му фейлва вторият нулев тест.

Накратко, препоръката ми е да не си губите времето с тази задача за 100/100, ами по-добре решете някой от изпитите с по-читави задачи. Гледайте резултатите от изпита - ако има приличен брой хора, решили дадена задача, то най-вероятно условието и тестовете за задачата са коректни.

1
Sirakov4444 avatar Sirakov4444 16 Точки

Хаха,разбирам. Днес цял ден я решаваме с един приятел онлайн и започнахме да си викаме накрая :D

0