Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3853 Точки

Имаше някои излишни неща в кода - като например ненужно сложно (и със скрити бъгове) изчисляване на последната достигната стая, които премахнах и решението мина със 100/100.

Това е оправеното решение - най-добре го сравнете с Вашето и вижте къде са промените:

max_health = 100
is_dead = False

rooms = input().split('|')

health = max_health
bitcoins = 0
best_room = 0

for i in range(len(rooms)):
  best_room += 1
  command = rooms[i]
  tokens = command.split()

  if tokens[0] == 'potion':
    health_points = int(tokens[1])
    if health + health_points > max_health:
      health_points = max_health - health
      health = max_health
    else:
      health += health_points
    print(f'You healed for {health_points} hp.')
    print(f'Current health: {health} hp.')

  elif tokens[0] == 'chest':
    amount = int(tokens[1])
    print(f'You found {amount} bitcoins.')
    bitcoins += amount
  else:
    monster = tokens[0]
    attack = int(tokens[1])
    health -= attack
    if health > 0:
      print(f'You slayed {monster}.')
    else:
      print(f'You died! Killed by {monster}.')
      print(f'Best room: {best_room}')
      is_dead = True
      break

if not is_dead:
  print(f"You've made it!")
  print(f"Bitcoins: {bitcoins}")
  print(f"Health: {health}")

 

0
AliYK avatar AliYK 5 Точки

Наистина, намiрането на best room доста ме обърка и затова написах тези тъпотии laugh

Благодаря за помощта!

1