Професионална програма
Loading...
denkaty avatar denkaty 0 Точки

3. Vacation

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/49522/basic-syntax-conditional-statements-and-loops-exercise-java-fundamentals-may-2020/2831
Judge ми дава 91/100. Къде греша?

import java.util.Scanner;

public class Vacation {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int people = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String type = scanner.nextLine();
    String day = scanner.nextLine();

    double singlePrice = 0;
    double totalPrice = 0;

    if (day.equals("Friday")) {
      if ("Students".equals(type)) {
        singlePrice = 8.45;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 30){
          totalPrice= totalPrice - (totalPrice * 0.15);
        }
      } else if ("Business".equals(type)) {
        singlePrice = 10.90;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 100){
          totalPrice= (people - 10) * singlePrice;
        }
      } else if ("Regular".equals(type)) {
        singlePrice = 15;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 10 && people <= 20){
          totalPrice = totalPrice - (totalPrice * 0.05);
        }
      }
    } else if (day.equals("Saturday")) {
      if ("Students".equals(type)) {
        singlePrice = 9.80;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 30){
          totalPrice= totalPrice - (totalPrice * 0.15);
        }
      } else if ("Business".equals(type)) {
        singlePrice = 15.60;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 100){
          totalPrice= totalPrice - (10 * 10.98);
        }
      } else if ("Regular".equals(type)) {
        singlePrice = 20;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 10 && people <= 20){
          totalPrice = totalPrice - (totalPrice * 0.05);
        }
      }
    } else if (day.equals("Sunday")) {
      if ("Students".equals(type)) {
        singlePrice = 10.46;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 30){
          totalPrice= totalPrice - (totalPrice * 0.15);
        }
      } else if ("Business".equals(type)) {
        singlePrice = 16;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 100){
          totalPrice= totalPrice - (10 * 10.98);
        }
      } else if ("Regular".equals(type)) {
        singlePrice = 22.50;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 10 && people <= 20){
          totalPrice = totalPrice - (totalPrice * 0.05);
        }
      }
    }
    System.out.printf("Total price: %.2f%n", totalPrice);

  }
}
0
Fundamentals Module 30/06/2020 16:10:38
Svetsyn avatar Svetsyn 1 Точки

Здравей,

Грешката ти е в следния фрагмент:

}else if (day.equals("Saturday")) {
      if ("Students".equals(type)) {
        singlePrice = 9.80;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 30){
          totalPrice= totalPrice - (totalPrice * 0.15);
        }
      } else if ("Business".equals(type)) {
        singlePrice = 15.60;
        totalPrice = people * singlePrice;
        if (people >= 100){
          totalPrice= totalPrice - (10 * 10.98);

}

.....По условие в тази клауза отстъпката която трябва да извадиш е за 10 човека е по 15.60 и така излиза резултатът!

Поздрави,

Svetsyn

0
01/07/2020 15:22:25