Професионална програма
Loading...
yordanivanovyordanov avatar yordanivanovyordanov 4 Точки

Sumator - Python

Здравейте, 

 

Опитвам се да създам Sumator от глава пътва на Programming basics - Python Но ми дава грешка. Някой би ли ми погледнал кода и би ли ми показал къде ми е грешката?

import tkinter as tk

class Application(tk.Frame):
  def _init_(self, master=None):
    super()._init_(master)

    self.pack()


app = Application()
app.master.title("Sumator")
app.master.minsize(width=100, height=50)

app.mainloop()


def _init_(self, master=None):
  super()._init_(master)

  self.pack()
  self.create_widgets()


def create_widgets(self):

  #  create widgets
  self.firstNumberEntry = tk.Entry()
  self.plusSign = tk.Label(text="+")
  self.secondNumberEntry = tk.Entry()
  self.equalSign = tk.Label(text="=")
  self.resultLabel = tk.Label(text="Result...",
                bg="green", fg="white")
  self.calculateButton = tk.Button(text="Calculate")

  self.firstNumberEntry.pack(side="left")
  self.plusSign.pack(side="left")
  self.seconNumberEntry.pack(side="left")
  self.equalSign.pack(side="left")
  self.resultLabel.pack(side="left")
  self.calculateButton.pack(side="left")

tk.Button(text="Calculate", command=self.calculate)

def calculate(self):
  first_value = float(self.firstNumberentry.get())
  second_value = float(self.secondNumberentry.get())
  result = first_value + second_value
  elf.resultLabel.gonfig(text=str(result),
              bg="green", fg="white")

def calculate(self):
  try:
    first_value = float(self.firstNumberentry.get())
    secon_value = floqt(self.secondNumberentry.get())
    result = first_value + secon_value
    self.resutLabel.config(text=str(result),
                bg="green", fg="white")
  except valueError:
    self.resultLablel.config(text=str(result),
                bg="red", fg="black")

 

Поздрави,

 

Йордан

0
Programming Basics
MartinBG avatar MartinBG 2887 Точки

На пръв поглед забелязвам, че следнят ред не е с правилна идентация:

tk.Button(text="Calculate", command=self.calculate)

Предполагам, че трябва да е част от create_widgets(self) ?

0
yordanivanovyordanov avatar yordanivanovyordanov 4 Точки

Много благодаря, за помощта!

1