Професионална програма
Loading...
Kirito12 avatar Kirito12 1 Точки

Задача:болница на Js

Здравейте приятели ,може ли малко помощ със задачата,не изкарва правилен изход както е написано при този вход "4", "7", "27", "9", "1"]    изхода трябва да е Treated patients: 23. Untreated patients: 21.  По-ндаолу е кода ми...

 

Условие

За даден период от време, всеки ден в болницата пристигат пациенти за преглед. Тя разполага първоначално със 7 лекари. Всеки лекар може да преглежда само по един пациент на ден, но понякога има недостиг на лекари, затова останалите пациенти се изпращат в други болници. Всеки трети ден болницата прави изчисления и ако броят на непрегледаните пациенти е по-голям от броя на прегледаните, се назначава още един лекар. Като назначаването става преди да започне приемът на пациенти за деня.

Напишете програма, която изчислява за дадения период броя на прегледаните и непрегледаните пациенти.

 

 

 function Hospital(args) {

        let period = Number(args[0]);

        let treatedPatients = 0;
        let untreatedPatiens = 0;
        let countOfDoctors = 7;

        for (let day = 1; day <= period; day++) {
            let currentPatients = Number(args[1]);

            if (day % 3 == 0 && untreatedPatiens > treatedPatients) {
                countOfDoctors++;
            }
            if (currentPatients > countOfDoctors) {
                treatedPatients += countOfDoctors;
                untreatedPatiens += currentPatients - countOfDoctors;
            }
            else {

                treatedPatients += currentPatients;
            }


        }

        console.log("The number of treated patiens are : ", treatedPatients);
        console.log("The number of untreated patiens are : ", untreatedPatiens);

    }

    Hospital(["4", "7", "27", "9", "1"]);

 

Тагове:
0
Node.js 22/07/2020 20:17:45
A.Neshkova avatar A.Neshkova 45 Точки
Best Answer

Трябва да промениш това:

let currentPatients = Number(args[day]);

args[day], а не args[1]. Ако е args[1], винаги ще ти взима ''7''.

0
Kirito12 avatar Kirito12 1 Точки

Мерси много !

0