Професионална програма
Loading...
dx546 avatar dx546 0 Точки

More Exercises .06FishLand

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace FishLand
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double skumriqPrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            double cacaPrice = double.Parse(Console.ReadLine());


            double kgPalamud = double.Parse(Console.ReadLine());
            double kgSafrid = double.Parse(Console.ReadLine());
            int kgMidi = int.Parse(Console.ReadLine());

            double palamudPrice = skumriqPrice + 0.6 * skumriqPrice;
            double safridPrice = cacaPrice + 0.8 * cacaPrice;
          

            double price = (kgPalamud * palamudPrice + kgSafrid * safridPrice + kgMidi * 7.5);
            Console.WriteLine(Math.Round(price, 2));

        }
    }
}
Дава ми 80 точко в judge не разбирам защо?

0
Programming Basics with C#
AlexKadiyski avatar AlexKadiyski 16 Точки

Ето го моя код,

дано ти помогне:

 

using System;

namespace _06._Fishland
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double priceMackerel = double.Parse(Console.ReadLine());
            double priceCaca = double.Parse(Console.ReadLine());
            double kgBonito = double.Parse(Console.ReadLine());
            double kgHorsMackerel = double.Parse(Console.ReadLine());
            double kgsheels = double.Parse(Console.ReadLine());

            double priceBonito = priceMackerel + priceMackerel * 0.6;
            double totalBonito = kgBonito * priceBonito;
            double priceHorsMackerel = priceCaca + priceCaca * 0.80;
            double totalHorsMackerel = priceHorsMackerel * kgHorsMackerel;
            double totalsheels = kgsheels * 7.5;

            double total = totalBonito + totalHorsMackerel + totalsheels;

            Console.WriteLine($"{total:f2}");
        }
    }
}
 

0