Професионална програма
Loading...
zdravkostov avatar zdravkostov 4 Точки

JAVA, Nested Loops - Lab, 07. Cinema Tickets

Условие:

7. *Билети за кино
Вашата задача е да напишете програма, която да изчислява процента на билетите за всеки тип от
продадените билети: студентски(student), стандартен(standard) и детски(kid), за всички прожекции. Трябва
да изчислите и колко процента от залата е запълнена за всяка една прожекция.
Вход
Входът е поредица от цели числа и текст:
 На първия ред до получаване на командата "Finish" - име на филма – текст
 На втори ред – свободните места в салона за всяка прожекция – цяло число [1 … 100]
 За всеки филм, се чете по един ред до изчерпване на свободните места в залата или до получаване на
командата "End":
o Типа на закупения билет - текст ("student", "standard", "kid")

Изход
На конзолата трябва да се печатат следните редове:
 След всеки филм да се отпечата, колко процента от кино залата е пълна
"{името на филма} - {процент запълненост на залата}% full."
 При получаване на командата "Finish" да се отпечатат четири реда:
o "Total tickets: {общият брой закупени билети за всички филми}"
o "{процент на студентските билети}% student tickets."
o "{процент на стандартните билети}% standard tickets."

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us: Page 1 of 1

o "{процент на детските билети}% kids tickets."

Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
Taxi
10
standard
kid
student
student
standard
standard
End
Scary Movie
6
student
student
student
student
student
student
Finish

Taxi - 60.00% full.
Scary Movie - 100.00% full.
Total tickets: 12
66.67% student tickets.
25.00% standard tickets.
8.33% kids tickets.

Първи филм – Taxi, местата в залата са 10
Купуват се 3 стандарти, 2 студентски, 1 детски билет
и получаваме командата End.
Общо 6 билета от 10 места -> 60% от залата е заета.
Втори филм – Scary Movie, места в залата са 6
Купуват се 6 студентски билета и местата в залата
свършват.
Общо 6 билета от 6 места -> 100% от залата е заета.
Получаваме командата Finish
Общо закупените билети за всички филми са 12.
За всички филми са закупени общо:
8 студентски билета. 8 билета от общо 12 е 66.67%
3 стандартни билета. 3 билета от общо 12 е 25%
1 детски билет. 1 билет от общо 12 е 8.33%

Вход Изход Обяснения
The Matrix
20
student
standard
kid
kid
student
student
standard
student
End
The Green Mile
17
student
standard
standard
student
standard
student
End
Amadeus
3
standard
standard
standard
Finish

The Matrix - 40.00% full.
The Green Mile - 35.29% full.
Amadeus - 100.00% full.
Total tickets: 17
41.18% student tickets.
47.06% standard tickets.
11.76% kids tickets.

Първи филм – The Matrix, местата в залата са 20
Купуват се 2 стандартни, 4 студентски, 2 детски
билета и получаваме командата End.
Общо 8 билета от 20 места -> 41.18% от залата е заета
Втори филм - The Green Mile, местата в залата са 17
Купуват се 3 стандартни, 3 студентски билета и
получаваме командата End.
Общо 6 билета от 17 места -> 47.06% от залата е заета
Трети филм – Amadeus, местата в залата са 3
Купуват се 3 стандартни билета и местата в залата
свършват.
Общо 3 билета от 3 места -> 100% от залата е заета.
Получаваме командата Finish
Общо закупените билети за всички филми са 17.
За всички филми са закупени общо:
7 студентски билета. 7 билета от общо 17 е 41.18%
8 стандартни билета. 8 билета от общо 17 е 47.06%
2 детски билета. 2 билета от общо 17 е 11.76%

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Моят проблем:

Резултатът на моите тестове е по някакъв начин различен от този на Judge-a , макар да въвеждаме едни и същи стойности на променливите. Тук не ми дава да пратя скрийншот, но проблемат е такъв: На първия пример, където имената на филмите са "Taxi" и "Scary Movie" , ако аз инициализирам променливите в Intelij, ми излиза Total tickets: 2.0,а в Judge илиза само 2, което прави грешка на всяка една от проверките и 0/100 точки. Бих искал помощ да разбера дали грешката е моя, или на Judge, и как да пращам скрийншоти тук. Копчето "image" не работи както си мислех, а не реаргира, когато довлача снимките от мястото им на съхранение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Моят код:

import java.util.Scanner;

public class CinemaTickets {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    String moveiname = "";
    String typeofperson = "";
    int seats;
    double occupiedseats = 0;
    int students = 0;
    int kids = 0;
    int standard = 0;
    boolean endofthefilm = false;
    double percentagefull;
    double allpeople = 0;
    double studentpercentage = 0;
    double standardpercentage = 0;
    double kidspercentage = 0;

    while (!moveiname.equals("Finish")) {
      moveiname = scan.nextLine();
      if (moveiname.equals("Finish")) {
        break;
      }
      seats = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      while (occupiedseats < seats) {
        typeofperson = scan.nextLine();

        switch (typeofperson) {

          case ("student"):
            students++;
            break;

          case ("standard"):
            standard++;
            break;

          case ("kid"):
            kids++;
            break;

          case ("End"):
            endofthefilm = true;
            break;

        }

        if (endofthefilm == true) {
          break;
        }

        occupiedseats++;

      }

      percentagefull = occupiedseats / seats;
      percentagefull = percentagefull * 100;

      System.out.print(moveiname);
      System.out.print(" - ");
      System.out.printf("%.2f", percentagefull);
      System.out.print("%");
      System.out.println(" full.");

      seats = 0;
      occupiedseats = 0;
      percentagefull = 0;
      endofthefilm = false;

    }

    allpeople = students + standard + kids;
    studentpercentage = students / allpeople;
    standardpercentage = standard / allpeople;
    kidspercentage = kids / allpeople;

    studentpercentage = studentpercentage * 100;
    standardpercentage = standardpercentage * 100;
    kidspercentage = kidspercentage * 100;

    double totaltickets = allpeople;

    System.out.print("Total tickets: ");
    System.out.printf("%.1f", totaltickets); //ето тук би трябвало да е проблема
    System.out.println("");


    System.out.printf("%.2f", studentpercentage);
    System.out.println("% student tickets.");
    System.out.printf("%.2f", standardpercentage);
    System.out.println("% standard tickets.");
    System.out.printf("%.2f", kidspercentage);
    System.out.println("% kids tickets.");

  }
}

 

Благодаря предварително!

Тагове:
1
Programming Basics with Java