Професионална програма
Loading...
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

C++ Advanced - Exam (15 Mar 2020), PistolRound

Здравейте, 

имам проблем с: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1813#3
 

В скелета на Player.h имам buyPistol фунцкия, която трябва да направя, но не знам къде да я имплементирам.

Логиката за нея ми е таква: https://sourceb.in/49ee6e62ed
Също така съм имплементирал Glock.h и DesertEagle.h : https://sourceb.in/2aa975f6ba, но проблема, който срещам е именно в Player.h с buyPistol функцията.

Някой би ли ме насочил нанякъде ?

0
C++ Advanced
MartinBG avatar MartinBG 2887 Точки

Може да я имплементираш в нов файл, например Player.cpp:

#include "Player.h"
#include "DesertEagle.h"
#include "Glock.h"

void Player::buyPistol(PistolType pistolType,
            const int damagePerRound,
            const int clipSize,
            const int remainingAmmo) {
//...
}

 

0
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

Благодаря Ви ! Не се бях сетил за това, но сега имам някаква компилационна грешка от judge, явно е разминаваме във версиите.

Грешката, която judge ми изкарва:
 

Резултат от компилацията:
Compiled file is missing. Compiler output: ...\ccA2wauZ.o:Player.cpp:(.text+0xf7): undefined reference to `Glock::Glock(int, int, int)'
...\ccA2wauZ.o:Player.cpp:(.text+0x14e): undefined reference to `DesertEagle::DesertEagle(int, int, int)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

Бихте ли погледнали ?

Player.cpp

https://sourceb.in/7a112777ce

DesertEagle.h
https://sourceb.in/7ef7f13f73

Glock.h

https://sourceb.in/f79b151036

Включил съм всички файлове в Player.cpp, но продължава да ми вади тази грешка ?!

0
03/09/2020 08:00:30
LoshaPanda avatar LoshaPanda 10 Точки

Благодаря, оправих се ! Обаче сега имам друг проблем и задачата ми вади 50/50 по този начин :

DesertEagle.cpp

https://sourceb.in/c42a254b11

Glock.cpp

https://sourceb.in/df14aa9803

Около час и половина се опитвах да разреша проблема, но не го намирам..

0