Професионална програма
Loading...
Icakiss avatar Icakiss 0 Точки

03. Plant Discovery Final Exam

Условието на задачата пише ясно : Note: If any of the command is invalid, print "error"

Загубих един час, докато не ми казаха да погледна слидо.

И пак я докарах само до 60/100.

function solve(arr) {
  let n = arr.shift()
  let obj = {}
  let countRatings = {}
  for (let i = 1; i <= n; i++) {
    let line = arr.shift().split('<->')
    let [plant, rare] = [...line]
    rare = Number(rare)
    if (obj.hasOwnProperty(plant)) {
      obj[plant][0] += rare
    } else {

      obj[plant] = [rare]
    }
  }
  line = arr.shift()
  while (line != "Exhibition") {
    line = line.split(': ')
    let [comm, plantThings] = [...line]
    plantThings = plantThings.split(' - ')
    
   if(obj.hasOwnProperty(plantThings[0])){  

    if (comm === 'Rate') {
      let [plant, rate] = [...plantThings]
      rate = Number(rate)
      if (obj[plant][1] == undefined) {
        obj[plant].push(rate)

      } else {
        obj[plant][1] += rate
      }


      if (countRatings.hasOwnProperty(plant)) {

        countRatings[plant] += 1
      } else {
        countRatings[plant] = 1
      }
    } else if (comm === 'Update') {
      let [plant, rare] = [...plantThings]
      rare = Number(rare)
      obj[plant][0] = rare
    } else if (comm === 'Reset') {
      let [plant] = [...plantThings]
      countRatings[plant] = 0
      obj[plant][1] = 0
    }
  } else {
    console.log('error');
  }
    line = arr.shift()
  }
  let array = Object.entries(obj)
  for (let line of array) {
    let i = array.indexOf(line)
    let name = line[0]
    let count = +countRatings[name]
    if (count != 0) {
      array[i][1][1] = +array[i][1][1] / count
    }
  }
 
  array = array.sort((a, b) => b[1][0] - a[1][0] || b[1][1] - a[1][1])

  console.log(`Plants for the exhibition:`)
  for (const line of array) {
    let name = line[0]
    console.log(`- ${name}; Rarity: ${line[1][0]}; Rating: ${(line[1][1]).toFixed(2)}`)


  }
}

 

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
MapoBG avatar MapoBG 29 Точки

Здравейте,

Някой успял да изкара 100/100, може ли да сподели решение?

Стигнах до 50/100, но повече не мога да изкарам.

Като абсолютен прецедент за мен, успях да пусна код, който дава 100% ОК при нулеви тестове и 0/100 на реалните такива, което по мое лично мнение означава, че нещо определено не е наред в заданието/тестовете, а все пак това е изпитна задача......

 

Код 0/100, с 100% работещи 0-ви тестове:

https://pastebin.com/4wNF4cra

50/100 в Judge:

https://pastebin.com/AfscV8zf

Задача:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2518#2

 

Поздрави,

0
MapoBG avatar MapoBG 29 Точки

За втори път ми хващаш грешка свързана с arr.length - вземам си бележка и дано да е за последен :) !

Благодаря!

Поздрави,

1