Професионална програма
Loading...
Elena123456 avatar Elena123456 195 Точки

Print all unique elements in the array/list

Здравейте, днес попаднах на следната задача:

Print all unique elements in an array.

input:

1 2 3 4 5 5 5 6

output:

1 2 3 4 6

 

Запознах се с Distinct(), но с него принтирам само това "1 2 3 4 5 6". Има ли някакъв друг подобен метод, с които да кажа, че искам числата да се запишат в нов лист, но само ако не се повтарят, потретват и пр. в първоначалния лист? И разбира се кода да е разбираем за човек, който е на ниво Fundamental, защото всички решения, които прегледах досега в stackoverflow  бяха напълно неразбираеми. :)

Все пак мисля, че успях да измисля някакво решение само с Destinct плюс още един допълнителен for цикъл. Понеже нямам Judge за тази задача не съм сигурна дали не би се счупила програмата  с някой инпут. И вече установих, че при инпут 1 1 2 2 6, принтирам 2 6, вместо само 6.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;


namespace W3resourceArrayExe
{
    class MainClass
    {
        public static void Main(string[] args)
        {

            Console.Write("Input the number of elements to be stored in the first array: ");
            int input = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine($"Input {input} elements in the array:");
            var firstList = new List<string>();

            for (int i = 0; i < input; i++)
            {

                Console.Write($"element-{i} : ");
                string num = Console.ReadLine();
                firstList.Add(num);
             }

            var newListDestinct = firstList.Distinct().ToList();
            for (int i = 0; i < newListDestinct.Count; i++)
            {
                int counter = -1;

                for (int k = 0; k < firstList.Count; k++)
                {
                    if (newListDestinct[i] == firstList[k])
                    {
                        counter++;
                    }
                    if (counter > 0)
                    {
                        newListDestinct.RemoveAt(i);
                        break;

                    }
                }
            }

            Console.WriteLine(string.Join(" ",newListDestinct));
        }
    }
}
 

 

Тагове:
0
Fundamentals Module 12/09/2020 01:52:23
Drakojan avatar Drakojan 13 Точки

Привет,

Проблемът е че модифицираш колекцията newListDestinct докато я циклиш. В момента, в който махнеш елемента примерно на индекс 4 елемента, който е бил на индекс 5 заема неговото място. Когато след това отидеш в поредната итерация на цикъла i вече ще е 5, а елемента който е бил на индекс 5 е вече на индекс 4 и по този начин го пропускаш. Може да се реши като коригираш стойността на i с "i--", в момента, в който модифицираш колекцията: 

                    if (counter > 1)
                    {
                        newListDestinct.RemoveAt(i);
                        i - - ;
                        break;

                    }

1
Elena123456 avatar Elena123456 195 Точки

Още едно решение, след като взех вече и речниците. Мисля, че работи и съм щастлива за което. :)

Установих, че с използването на речник много лесно можеш да разбереш кои елементи по колко пъти се съдържат в даде масив/лист. Ако се изисква  да принтираш елементите, които се съдържат два пъти, просто речника се филтрира по x.Value==2. Ако се искат тези, които се съдържат три пъти, се филтрира по x.Value==3 и пр.

Хубав неделен ден от мен! :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Dictionary
{
    class MainClass
    {
        public static void Main()
        {
            int[] numbers = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();

            Dictionary<int, int> dictionary = new Dictionary<int, int>();

            for (int i = 0; i <= numbers.Length-1; i++)
            {
                if (dictionary.ContainsKey(numbers[i]) == false)
                {
                    dictionary[numbers[i]] = 1;
                }

                else
                {
                    dictionary[numbers[i]]++;
                }
            }

          var filteredDict = dictionary.Where(x => x.Value == 1).ToDictionary(x=> x.Key, x=> x.Value);
          Console.WriteLine(string.Join(" ", filteredDict.Keys));
        }

      }

    }

 


   
 

 

 

0
25/10/2020 12:29:51