Професионална програма
Loading...
SpasKochev avatar SpasKochev 0 Точки

Проблем със задача 03. New House от Conditional Statements Advanced - Excercise

Задачата отговаря на примерните входове от документа, обаче на Judge вади 50/100? И със switch - case се опитах и пак не става. Благодаря предварително !

 


import java.util.Scanner;

public class NewHome {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String flower = scanner.nextLine();
        double flowers = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        double budget = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        double rose = 5.00;
        double dahlia = 3.80;
        double tulip = 2.8;
        double narcissus = 3;
        double gladiolus = 2.5;
        double sum = 0;
        double leftover = 0;
        double need = 0;
       

        if (flower.equals("Roses")) {
            sum = flowers * rose;
            if (flowers > 80) {
                sum = flowers * rose - (flowers * rose * 0.1);
            }
        } else if (flower.equals("Dahlias")) {
            sum = flowers * dahlia;
            if (flowers > 90) {
                sum = flowers * dahlia - (flowers * dahlia * 0.15);
            }
        } else if (flower.equals("Tulips")) {
            sum = flowers * tulip;
            if (flowers > 80) {
                sum = flowers * tulip - (flowers * tulip * 0.15);
            }
        } else if (flower.equals("Narcissus")) {
            sum = flowers * narcissus;
            if (flowers < 120) {
                sum = flowers * narcissus + (flowers * narcissus * 0.15);
            }
        } else if (flower.equals("Gladiolus")) {
            sum = flowers * gladiolus;
            if (flowers < 80) {
                sum = flowers * gladiolus + (flowers * gladiolus * 0.2);
            }
        }
        if (sum > budget) {
            need = budget - sum;
            System.out.printf("Not enough money, you need %.2f leva more.", Math.abs(need));
        } else if (sum < budget) {
            leftover = budget - sum;
            System.out.printf("Hey, you have a great garden with %.0f %s and %.2f leva left.", flowers, flower, leftover);

        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with Java
MANEKENA avatar MANEKENA 118 Точки

Ето ти моето решение : https://pastebin.com/Bba0auqE

0