Професионална програма
Loading...
MANEKENA avatar MANEKENA 118 Точки

Задаваш string променлива и с един if-else и придаваш стойност true || false , това ми е решението на java public class RefactorSpecialNumbers {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int num = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 1; i <= num; i++) {
      int sum = 0; int actualNum = i;
      while (i > 0) {
        sum += i % 10; i = i / 10;
      }
      boolean trueFalse = (sum == 5) || (sum == 7) || (sum == 11);
      String tF;
      if (trueFalse) {
        tF = "True";
      } else {
        tF = "False";
      }
      System.out.printf("%d -> %s%n", actualNum, tF);
      i = actualNum;
    }
  }
}
0