Професионална програма
Loading...
kodzhamanov avatar kodzhamanov 0 Точки

Arrays More Exercises: 03. Recursive Fibonacci

  using System;
  using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
  using System.Globalization;
  using System.Linq;
  using System.Xml.Schema;
  using System.Text;
  using System.Numerics;
using System.Diagnostics.Tracing;

namespace zadacha
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (n == 0)
      {
        Console.WriteLine(0);
      }
      else if (n == 1 || n==2)
      {
        Console.WriteLine(1);
      }
      else
      {
        int[] arr = new int[n];
        foreach(int a in arr)
        {
          arr[a]= 0;
        }
        arr[0] = 1;
        arr[1] = 1;
        
        bool go = true;
        while (go)
        {
          for (int i = n; i >= 0; i--)
          {
            if (i >= 3)
            {
              if (arr[i - 1] == (arr[i - 2] + arr[i - 3]) && arr[i - 1] > 0) 
              {             
                break; 
              }
              arr[i - 1] = arr[i - 2] + arr[i - 3]; 
              // Console.WriteLine(arr[i - 1] + " i=" + (i));
            }
          }
          if (arr[n - 1] > 0 && (arr[n - 1] == (arr[n - 2] + arr[n - 3])))
          {
            go = false;
            Console.WriteLine(arr[n - 1]);
          }
        }
      }
    }
  }
}

 

Това което съм направил рекърсив ли е? Не съм 100% сигурен, че следвам условието на задачата правилно.

Също така коментари как подобря кода са добре дошли.

Тагове:
0
Fundamentals Module 30/10/2020 20:00:06
nickwork avatar nickwork 657 Точки

Това не е рекурсия...рекурсията е метод, който вътре в тялото си вика отново сам себе си...намерих тази тема за теб : https://softuni.bg/forum/29993/03-recursive-fibonacci-csharp-fundamentals прегледай я и си мисля, че ще ти стане ясно.

0