Професионална програма
Loading...
NikolaBandev avatar NikolaBandev 0 Точки

44/100 в judge, не мога да си намеря грешката. Благодаря предварително ! *Информация за скоростта*

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace informaciqzaskorostta
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double n = int.Parse(Console.ReadLine());
            if(n<=10)
            {
                Console.WriteLine("slow");
            }
            else if(n>10 && n<50)
            {
                Console.WriteLine("average");
            }
            else if(n>50 && n<150)
            {
                Console.WriteLine("fast");
            }
            else if(n>150 && n<1000)
            {
                Console.WriteLine("ultra fast");
            }
            else if(n>1000)
            {
                Console.WriteLine("extremely fast");
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Предложения и проблеми 31/10/2020 19:12:05
Axiomatik avatar Axiomatik 804 Точки

Use double.Parse instead of int.Parse

Speed validations need to be: else if(n>10 && n<=50), else if(n>50 && n<=150), else if(n>150 && n<=1000)

Best,

using System;

namespace informaciqzaskorostta
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double n = double.Parse(Console.ReadLine());
            if(n<=10)
            {
                Console.WriteLine("slow");
            }
            else if(n>10 && n<=50)
            {
                Console.WriteLine("average");
            }
            else if(n>50 && n<=150)
            {
                Console.WriteLine("fast");
            }
            else if(n>150 && n<=1000)
            {
                Console.WriteLine("ultra fast");
            }
            else if(n>1000)
            {
                Console.WriteLine("extremely fast");
            }
        }
    }
}

0