Професионална програма
Loading...
ZlatimirIvanov avatar ZlatimirIvanov 3 Точки

задача 1. Count Chars in a String - 0/100

Задачата е 1. Count Chars in a String, от Exercises: Dictionaries, Lambda .

Write a program which counts all characters in a string except space (' ').
Print all occurrences in the following format:
{char} -> {occurrences}

Не разбирам защо ми дава 0/100?

 

package JavaFundMapsLambdaAndStreamApi;


import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class CountCharsInAString {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String input = sc.nextLine();
    Map<Character, Integer> list = new LinkedHashMap<>();

    for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
      if (input.charAt(i) != ' '){
        char ch = input.charAt(i);
        if (list.containsKey(ch)){
          list.put(ch, list.get(ch) + 1);
        } else {
          list.put(ch, 1);
        }
      }
    }
    for (Map.Entry<Character, Integer> entry : list.entrySet()) {
      System.out.printf("%s -> %d%n", entry.getKey(), entry.getValue());
    }
  }
}
Тагове:
0
Fundamentals Module
MartinBG avatar MartinBG 3853 Точки

Може би събмитвате решението на грешното място в Judge.

Тук минава със 100/100.

 

0
ZlatimirIvanov avatar ZlatimirIvanov 3 Точки

Благодаря!

Явно Джъджа нещо се е бил скапал, когато събмитвах - кода минаваше само нулевите тестове и нито един от другите.

0