Професионална програма
Loading...
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

В "judje" гърми последният тест 80 / 100 на задача "Furniture" от "Exercise: Regular Expressions"

Здравейте,

моля за съдействие. Не разбирам защо гърми на последния тест. Кода ми е:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class RegularExpression___Furniture {
  //19:27
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String input = scanner.nextLine();

    Pattern pattern = Pattern.compile
        ("\\>\\>(?<furnitureName>(\\w+))\\<\\<(?<price>([0-9]+\\.[0-9]{2})|(\\d+))\\!(?<quantity>([0-9]+))");

    ArrayList<String> name = new ArrayList<>();
    double sum = 0.0;

    String furnitureName = null;
    double price = 0.0;
    int quantity = 0;

    while (!input.equals("Purchase")) {

      Matcher correctInput = pattern.matcher(input);

      while (correctInput.find()) {

        furnitureName = correctInput.group("furnitureName");
        price = Double.parseDouble(correctInput.group("price"));
        quantity = Integer.parseInt(correctInput.group("quantity"));

        name.add(furnitureName);
        sum += price * quantity;

      }
      input = scanner.nextLine();
    }
    System.out.println("Bought furniture:");
    for (int i = 0; i < name.size(); i++) {
      System.out.println(name.get(i));
    }
    System.out.printf("Total money spend: %.2f",sum);
  }

}

 

Благодаря предварително за съдействието.

Тагове:
0
Java Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 3864 Точки
Best Answer

Грешката е в регекса, и по-специално в частта с цената - хваща само цели числа или такива с точно две цифри след десеичната запетая, а е възможно да има такива с една или повече от две цифри:

"\\>\\>(?<furnitureName>(\\w+))\\<\\<(?<price>([0-9]+\\.[0-9]{2})|(\\d+))\\!(?<quantity>([0-9]+))"

Променете го на:

"\\>\\>(?<furnitureName>(\\w+))\\<\\<(?<price>([0-9]+\\.[0-9]+)|(\\d+))\\!(?<quantity>([0-9]+))"

Или така:

">>(?<furnitureName>\\w+)<<(?<price>\\d+(?:\\.\\d+)?)!(?<quantity>\\d+)"

0
03/12/2020 22:29:09
PlamenNeykov avatar PlamenNeykov 3 Точки

Благодаря за пояснението.

Пламен

1