Професионална програма
Loading...
Emmsy avatar Emmsy 2 Точки

Judge EFCore version

Здравейте има ли значение версията на  Microsoft.EntityFameworkCore.SqlServer при submit на задачите в Judge, и ако да, с коя версия работи. Благодаря.

Тагове:
sukalu88 avatar sukalu88 46 Точки

The forum you share is wonderful and meaningful, I hope it will be widely deployed. atari breakout

0