Професионална програма
Loading...
WifiAvivi avatar WifiAvivi 151 Точки

Judge-а или аз съм се бъгнал? [Files and Directories - Lab (Prog. Fundamentals - Exercises)]

Условия и ресурси от тук. Judge ей тук.

Нито едно от решенията ми от Lab-a Files and Directories не минават в Judge-a, но локално ми работят. Например задача 04. Merge Files

using System.IO;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string[] readFirst = File.ReadAllText("FileOne.txt").Split();
    string[] readSecond = File.ReadAllText("FileTwo.txt").Split('\r', '\n');
    File.WriteAllText("result.txt", "");
    for (int i = 0; i < readFirst.Length; i++)
    {
      File.AppendAllText("result.txt", readFirst[i] + "\r\n" + readSecond[i]);
    }
  }
}

Ресурсите са поставени в директория bin\Debug.

Та аз ли нещо съм се бъгнал цяла вечер или Judge-a?

0
Programming Fundamentals 17/10/2016 00:11:18