Професионална програма
Loading...
Gabble avatar Gabble 2 Точки

13. Holidays Between Two Dates; Broken code, HELP

Здравейте, някой може ли да помогне с откриването на грешките? Намерих единствено, че има оператор && вместо ||. Също така разбрах, че по някаква причина променливата date не се променя при преминаване през цикъла, но не знам защо. Ето го кодът: 

using System;
using System.Globalization;

class HolidaysBetweenTwoDates
{
  static void Main()
  {
    var startDate = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(),
      "dd.m.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
    var endDate = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(),
      "dd.m.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
    var holidaysCount = 0;
    for (var date = startDate; date <= endDate; date.AddDays(1))
      if (date.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday &&
        date.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday) holidaysCount++;
    Console.WriteLine(holidaysCount);
  }
}
0
Fundamentals Module
Martin2489 avatar Martin2489 2 Точки

друга грешка е че в if-a е сложено && то трябва да се промени на или - ||

0