Професионална програма
Loading...
Kristiyan90 avatar Kristiyan90 2 Точки

проблем относно задача 04 unit converter

Здравейте колеги .Измъчих се със тази задача .

 

Крайните ми стойности не са същите като образеца. 

 

Някой може ли да ми каже къде бъркам ??

 

Сорс код::

 

using System;

namespace example
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)

        {
            double number = double.Parse(Console.ReadLine());
            string text1 = Console.ReadLine();
            string converted = Console.ReadLine();
            double m = (number * 1.0);
            


            if (text1 == "m")
            {
                double size = (m / 1.0);
            }
            else if (text1 == "cm")
            {
                 double size = m/100;

            }
            else if (text1 == "mm")
            {
                
                double size =  (m/1000);

            }


            if (converted == "m")
            {
                double size2 = m * 1.0;
                Console.WriteLine($"{size2:F3}");
            }

            else if (converted == "mm")
            {
                double size2 = m*1000;
                Console.WriteLine($"{size2:f3}");
            }

            else if (converted == "cm")
            {
                double size2 = m*100;
                Console.WriteLine($"{size2:F3}");
            }

        }

    }

}

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 1581 Точки
using System;

namespace example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)

    {
      double number = double.Parse(Console.ReadLine());
      string text1 = Console.ReadLine();
      string converted = Console.ReadLine();
      //double number = (number * 1.0);
      double size = 0;

      if (text1 == "m")
      {
        size = (number / 1.0);
      }
      else if (text1 == "cm")
      {
        size = number / 100;
      }
      else if (text1 == "mm")
      {
        size = (number / 1000);
      }

      if (converted == "m")
      {
        double size2 = size;
        Console.WriteLine($"{size2:F3}");
      }
      else if (converted == "mm")
      {
        double size2 = size * 1000;
        Console.WriteLine($"{size2:f3}");
      }
      else if (converted == "cm")
      {
        double size2 = size * 100;
        Console.WriteLine($"{size2:F3}");
      }
    }
  }
}

 

0
Kristiyan90 avatar Kristiyan90 2 Точки

Благодаря

0