Професионална програма
Loading...
KatAngelova avatar KatAngelova 2 Точки

Arrays Advanced - Exercise - Array Manipulator - JavaScript

dЗдравейте, реших тази задача, но след часове мъдрене как да я оправя..нищо не се получава. Джъдж ми дава 54/100 точки и така се оплетох в нея, че не мога да си открия грешката. Ако някой има идея, ще съм много благодарна да сподели..

https://pastebin.com/3cwyRVzf

условие:

8     *Array Manipulator

Write a function that receives an array of integers and array of string commands and executes them over the array. The commands are as follows:

 • add <index> <element> – adds element at the specified index (elements right from this position inclusively are shifted to the right).
 • addMany <index><element 1> <element 2> … <element n> – adds a set of elements at the specified index.
 • contains <element> – prints the index of the first occurrence of the specified element (if exists) in the array or -1 if the element is not found.
 • remove <index> – removes the element at the specified index.
 • shift <positions>shifts every element of the array the number of positions to the left (with rotation).
  • For example, [1, 2, 3, 4, 5] -> shift 2 -> [3, 4, 5, 1, 2]
 • – sums the elements in the array by pairs (first + second, third + fourth, …).
  • For example, [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8] -> [3, 9, 13, 8].
 • – stop receiving more commands and print the last state of the array.

Input

Output

[1, 2, 4, 5, 6, 7],

['add 1 8', 'contains 1', 'contains 3', 'print']

0

-1

[ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ]

[1, 2, 3, 4, 5],

['addMany 5 9 8 7 6 5', 'contains 15', 'remove 3', 'shift 1', 'print']

-1

[ 2, 3, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 1 ]

Тагове:
0
Fundamentals Module 07/02/2021 22:17:43
Axiomatik avatar Axiomatik 1625 Точки

Solutions/discussion from other colleagues (Search-button => "Array Manipulator") :

 

BGdaredevil :

ето две почти идентични решения (раликата е печатането на отговора в редове 63 до 66:

https://pastebin.com/YuFmGnwp

дава 100/100 в джъдж,

и оригиналната версия на кода -- ред 60:

https://pastebin.com/KM87LVzP

дава 54/100 в джъдж,

if-а на 8-10 ти ред няма влияние в/у резултата.

MartinBG :

Демо код:

function demo() {
 console.log("[ " + [ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ].join(", ") + " ]");
 console.log([ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ]);
}

 

Изпълнена локално (Windows 7, Node.js 10.10.0), горната функция принтира:

[ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ]
[ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ]

 

В Judge, обаче, резултатът е:

[ 1, 8, 2, 4, 5, 6, 7 ]
[
 1, 8, 2, 4,
 5, 6, 7
]

 

Разликата между двата подхода е, че с join създаваме стринг във вида, в който трябва да бъде форматиран и по този начин си гарантираме, че ще се отпечата точно това, което искаме, независимо къде се изпълнява нашата програма.

При подаване на масива директно за отпечатване в конзолата нямаме този контрол и е възможно да се получи резултат, различен от очаквания, тъй като се използва форматиране по подразбиране, което може да е различно на различните платформи.

Правилният подход при писане на код е максимално да изолираме програмата от външни зависимости за да избегнем проблеми като горния.

---

Kalzz :

Здравей, както колегата вече е споменал част от грешката беше в sumPairs.

След тази промяна - https://pastebin.com/H5F2wY1Q в judge получава 90/100. 

Не съм сигурен за последната грешка, но можеш да разгледаш моето решение тук - https://pastebin.com/mrifZ6xG

---

krasizorbov :

function arrayManipulator(array, manipulations) {
 for (let i = 0; i < manipulations.length; i++) {
  let manipulation = manipulations[i].split(" ");
  let command = manipulation[0];
  let firstNum = Number(manipulation[1]);
  let secNum = Number(manipulation[2]);

  switch (command) {
   case "add":
    array.splice(firstNum, 0, secNum);
    break;

   case "addMany":
    //let index = firstNum;
    let newArray = manipulation.slice(2).map(Number);
    array.splice(firstNum, 0, ...newArray);
    break;

   case "contains":
    let index = array.indexOf(firstNum);
    console.log(index);
    break;

   case "remove":
    array.splice(firstNum, 1);
    break;

   case "shift":
    let rotations = firstNum;
    for (let j = 0; j < rotations; j++) {
     let element = array.shift();
     array.push(element);
    }
    break;
   case "sumPairs":
    let sumArr = [];
    if (array.length % 2 === 0) {
     for (let k = 0; k < array.length; k += 2) {
      sumArr.push(array[k] + array[k + 1]);
     }
    } else {
     for (let k = 0; k < array.length - 1; k += 2) {
      sumArr.push(array[k] + array[k + 1]);
     }
     sumArr.push(array.pop());
    }
    array = sumArr;

    break;
   case "print":
    console.log(`[ ${array.join(", ")} ]`);
    break;
  }
 }
}
arrayManipulator([1, 2, 4, 5, 6, 7], ["contains 1", "print"]);

 

0
ruwiqa avatar ruwiqa -1 Точки

A huge system is drawn for the proper working of these traffic signals. One person can understand the structure by reading the business law assignment help written on top of these circuits. But, few things still harder to understand to the layman.

-1
fixyxywiqe avatar fixyxywiqe -1 Точки

Don’t get too negative in life everybody have difficulties sometime so you should take it with your friend and you feel more relaxed. Don’t feel too much tension about the savorysuitcase and let yourself loose sometimes. it will be more effective for your negativity and for your health.

-1