Професионална програма
Loading...
MariaJovanovic avatar MariaJovanovic 1 Точки

Нужда от помощ за задача Easter Competition JS Programming basic

Много ви моля колеги, ако някой я е решил да ми покаже решението, защото съм зациклила и не мога да измисля как да я реша. До тук съм стигнала, ама не е много ок....

 

function easter(input) {
    let index = 0;
    let easterBread = Number(input[index]);
    index++
    let command = input[index];
    index++
    let points = 0
    let localPoints = 0;
    let counter = 0;
    let bestChef = '';
    let bestScore = 0;

    for (let i = 0; i < easterBread; i++) {
        counter++
        points = 0;
        let chef = command
        command = input[index];
        index++;
        

        while (command !== 'Stop') {
            
            localPoints = Number(command);
            points += localPoints


            command = input[index];
            index++
            
            

        }
        if (points >= bestScore) {
            bestScore = points;
            bestChef = chef
        }

        if (counter === 1) {
            console.log(`${chef} has ${points} points.`);
            console.log(`${chef} is the new number 1!`);
        } else  {
        console.log(`${chef} has ${points} points.`)
        }
        command = input[index];
        index++;
        
    }

    console.log(`${bestChef} won competition with ${bestScore} points!`);

}

0
Programming Basics
MariaJovanovic avatar MariaJovanovic 1 Точки

Успях да я оправя до 70/ 100  но вече не знам и къде греша ....

 

function easter(input) {

    let index = 0;

    let easterBread = Number(input[index]);

    index++

    let command = input[index];

    index++

    let points = 0

    let localPoints = 0;

    let bestChef = '';

    let bestScore = 0;

 

    for (let i = 0; i < easterBread; i++) {

        points = 0;

        let chef = command

        command = input[index];

        index++;

        

 

        while (command !== 'Stop') {

            

            localPoints = Number(command);

            points += localPoints


 

            command = input[index];

            index++

            

            

 

        }

        if (points >= bestScore) {

            bestScore = points;

            bestChef = chef;

            console.log(`${bestChef} has ${bestScore} points.`);

            console.log(`${chef} is the new number 1!`);

                

        } else  {

        console.log(`${chef} has ${points} points.`)

        }

        command = input[index];

        index++;

        

    }

 

    console.log(`${bestChef} won competition with ${bestScore} points!`);

 

}

0
Axiomatik avatar Axiomatik 1169 Точки

Best,

function easter(input) {
  let index = 0;
  let easterBread = Number(input[index]);
  index++
  let command = input[index];
  index++
  let points = 0
  let localPoints = 0;
  let counter = 0;
  let bestChef = '';
  let bestScore = 0;

  for (let i = 0; i < easterBread; i++) {
    counter++
    points = 0;
    let chef = command
    command = input[index];
    index++;


    while (command !== 'Stop') {
      localPoints = Number(command);
      points += localPoints

      command = input[index];
      index++
    }
    // След получаване на командата "Stop" се печата един ред:
    // "{името на пекаря} has {общият брой получени точки} points."
    console.log(`${chef} has ${points} points.`);

    // if (points >= bestScore) {
    //Ако след командата "Stop", пекарят е с най-много точки до момента, да се отпечата допълнителен ред:
    //"{името на пекаря} is the new number 1!"
    if (points > bestScore) {
      bestScore = points;
      bestChef = chef
      console.log(`${chef} is the new number 1!`);
    }
    // if (counter === 1) {
    //   console.log(`${chef} has ${points} points.`);
    // } else {
    //   console.log(`${chef} has ${points} points.`)
    // }
    command = input[index];
    index++;
  }

  console.log(`${bestChef} won competition with ${bestScore} points!`);
}

 

0