Професионална програма
Loading...
ZarevRosen avatar ZarevRosen 0 Точки

Strong number problem

Колеги, тук пак нямам 100 от 100 точки, ще хвърлите ли един поглед? Благодаря! Успех!

using System;

namespace basicSintax1
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            // INITIALIZE NUMBER
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var nCopy = n;
            var factoriel = 1;
            while (n <= 0)
            {
                var number = n % 10;
                number /= 10;
                factoriel += n * number;
                n--;
            }
            if (factoriel == nCopy)
            {
                Console.WriteLine("yes");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("no");                                    
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Fundamentals Module
johanni avatar johanni 5 Точки

Ето го моя, дава 100, дано Ви хареса как е написан

using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int input = n;

            int factorialSum = 0;
            
            while (n > 0)
            {
                int number = n % 10;

                int factorial = 1;

                for (int i = 1; i <= number; i++)
                {
                    factorial *= i;
                }

                factorialSum += factorial;

                n /= 10;              
            }

            if (factorialSum == input)
            {
                Console.WriteLine("yes");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("no");
            }
        }
    }
}
 

0