Професионална програма
Loading...
M.Vladimirov avatar M.Vladimirov 0 Точки

10. Odd Even Sum - Моля за малко помощ.

Здравейте, някой може ли да помогне със задача "10. Odd Even Sum"
Ето и условието: Да се напише програма, която чете n-на брой цели числа, подадени от потребителя, и проверява дали сумата от числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции. При равенство да се отпечатат два реда: "Yes" и на нов ред "Sum = " + сумата; иначе да се отпечата "No" и на нов ред "Diff = " + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойностДа се напише програма, която чете n-на брой цели числа, подадени от потребителя, и проверява дали сумата от числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции. При равенство да се отпечатат два реда: "Yes" и на нов ред "Sum = " + сумата; иначе да се отпечата "No" и на нов ред "Diff = " + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойност.

0
krum_43 avatar krum_43 651 Точки

Здравей колега,

Това,което си написал не е това,което се иска в задачата.

Необходимо е да прочетеш n-на брой числа от конзолата.

За целта трябва да завтртиш един цикъл от 1 до <=n и в него да прочетеш числата.

Освен това е необходимо да си декларираш две променливи sumLeft и sumRight,които в началото можеш да сетнеш на 0.

Преди да прочетеш поредното число е нужна една проверка,която да проверява дали поредното число е на четна или нечетна позиция и да го добавиш към съответната сума.

Мога да ти предложа решение на C#.

 

0