Професионална програма
Loading...
zdravkostov avatar zdravkostov 4 Точки

Java, Legendary Farming 03

package JavaFundamentals;

import java.util.*;

public class LegendaryFarming {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    String[] line;

    Map<String, Integer> specialItems = new HashMap<>();
    Map<String, Integer> junk = new TreeMap<>();

    int quantity;
    String item;
    boolean breakable = false;

    specialItems.put("shards", 0);
    specialItems.put("fragments", 0);
    specialItems.put("motes", 0);

    while (true) {
      line = scan.nextLine().split(" ");
      for (int i = 0; i < line.length; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
          quantity = Integer.parseInt(line[i]);
          item = line[i + 1];
        } else {
          continue;
        }
        item = item.toLowerCase();
        if (item.equals("shards") || item.equals("fragments") || item.equals("motes")) {
          specialItems.put(item, specialItems.get(item) + quantity);
          if (specialItems.get(item) >= 250) {
            specialItems.put(item, specialItems.get(item) - 250);
            if (item.equals("shards")) {
              System.out.println("Shadowmourne obtained!");
            }
            if (item.equals("fragments")) {
              System.out.println("Valanyr obtained!");
            }
            if (item.equals("motes")) {
              System.out.println("Dragonwrath obtained!");
            }
            breakable = true;
            break;
          }
        } else {
          if (!junk.containsKey(item)) {
            junk.put(item, 0);
          }
          junk.put(item, junk.get(item) + quantity);
        }
      }
      if (breakable == true) {
        break;
      }
    }

    Map<Integer, String> specialItemsTree = new TreeMap<>(Collections.reverseOrder());

    specialItemsTree.put(specialItems.get("shards"), "shards");
    specialItemsTree.put(specialItems.get("fragments"), "fragments");
    specialItemsTree.put(specialItems.get("motes"), "motes");

    for (Map.Entry<Integer, String> entry : specialItemsTree.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getValue() + " " + entry.getKey());
    }

    for (Map.Entry<String, Integer> entry : junk.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + " " + entry.getValue());

    }

  }
}

Условия:https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/56688/exercise-problem-descriptions-java-fundamentals-january-2021/3212

Този ред / specialItemsTree.put(specialItems.get("fragments"), "fragments"); / като го дебъгна с първия пример от условията не ми добавя /fragments/ във втория ми мап /specialItemsTree/ . Размера по този начин си остава 2 и съответно нищо не се извежда.

0
Java Fundamentals