Професионална програма
Loading...
dianamuhtarova avatar dianamuhtarova 2 Точки

Nested Loops - Exercise - 04. Train The Trainers

Здравейте,

Някъде бъркам, но не знам къде. Може ли някой да ми помогне?

https://pastebin.com/wv5VsSEb

 

  1. Train the Trainers

Курсът "Train the trainers" е към края си и финалното оценяване наближава. Вашата задача е да помогнете на журито което ще оценява презентациите, като напишете програма в която да изчислява средната оценка от представянето на всяка една презентация от даден студент, а накрая средният успех от всички тях.

От конзолата на първият ред се прочита броят на хората в журито n - цяло число в интервала [1…20]

След това на отделен ред се прочита името на презентацията - текст

За всяка една презентация на нов ред се четат n - на брой оценки - реално число в интервала [2.00…6.00]

След изчисляване на средната оценка за конкретна презентация, на конзолата се печата

 "{името на презентацията} - {средна оценка}."

След получаване на команда "Finish" на конзолата се печата "Student's final assessment is {среден успех от всички презентации}." и програмата приключва.

Всички оценки трябва да бъдат форматирани до втория знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

2

While-Loop

6.00

5.50

For-Loop

5.84

5.66

Finish

While-Loop - 5.75.

For-Loop - 5.75.

Student's final assessment is 5.75.

2 – броят на хората в журито следователно ще получаваме по 2 оценки на презентация.

(6.00 + 5.50) / 2 = 5.75

(5.84 + 5.66) / 2 = 5.75

(6.00 + 5.50 + 5.84 + 5.66) / 4 = 5.75

Вход

Изход

Вход

Изход

3

Arrays

4.53

5.23

5.00

Lists

5.83

6.00

5.42

Finish

Arrays - 4.92.

Lists - 5.75.

Student's final assessment is 5.34.

2

Objects and Classes

5.77

4.23

Dictionaries

4.62

5.02

RegEx

2.88

3.42

Finish

Objects and Classes - 5.00.

Dictionaries" - 4.82.

RegEx - 3.15.

Student's final assessment is 4.32.

Тагове:
0
Programming Basics with Java
Danielstoyanov00 avatar Danielstoyanov00 4 Точки

Здравей! Ето едно решение на дадената задача:

https://pastebin.com/DKTdiNwb

Имаш един излишен вход във while цикъла

0
19/04/2021 18:11:05
dianamuhtarova avatar dianamuhtarova 2 Точки

Здравей,

Много благодаря, взех 100 точки :)

0